“De lokale” Lokale borgere under 30 - Roslev Trælasthandel er sponsor

“De lokale”

En ung borger (under 30 år) som “gør en forskel” i lokalsamfundet.

Det kan være som del af foreningslivet, erhvervsliv eller på kultur og idrætsområdet eller på anden særlig måde har bidraget til at skabe gode eller bedre levevilkår for andre.

Eller som har medvirket til lokaleområdet har kunnet rumme unge som er udfordret af psykisk, fysisk eller social sårbarhed.

Det kan være som medstuderende, kollega eller ved at skabe netværk og lave aktiviteter sammen med andre unge.

 

MY SESSIONS