Mønsterbryder Modige unge - Gråkjær er sponsor

Mønsterbryder

En ung, som har brudt med omgivelsernes og egne forventninger til muligheder.

En ung, som har haft modet til at gå efter mulighederne, at arbejde med sig selv såvel personligt som fagligt

og undervejs turdet tro på at det kunne lykkes.

MY SESSIONS