Produktion og industri Elever - ASME A/S er sponsor

Produktion og industri

Prisen gives til den elev som udviser særlig talent, hvilket betyder:

En elev, der gør sig særligt fagligt bemærket.

En elev, der arbejder seriøst med de stillede opgaver og løser dem ud over de krav som normalt forventes. Dette gælder både produkt og proces.

En elev, som håndterer arbejdsprocesser selvstændigt og ofte finder utraditionelle måder at løse opgaverne på, udviser kreativitet.

En elev, der udviser et personligt overskud, arbejder med sig selv og kan reflektere over processer.

En elev, der vil investerer fritid for at blive bedre.

En elev, der har et bagland, der understøtter udvikling af dygtighed fagligt, personligt og materialemæssigt.

 

MY SESSIONS